Войти взять
кредит

0 800 753 000 ПН-ПТ: 9:00-18:00; СБ-НД: вихідний

Программа «Легкий»

Описание программы Легкий:

 

 • Продукт ЛЕГКИЙ специально разработан для новых клиентов, подавших заявку на рассмотрение кредита впервые на официальном сайте FinX
 • Документы для оформления кредита: паспорт гражданина Украины и ИНН
 • Кредиты от FinX без скрытых комиссий и штрафов за досрочное погашение кредита
 • Решение принимаем за 20 минут
 • Возможно оформление заявки на рассмотрение по телефону.

Максимальная сумма

от 13 334 грн. до 33 333 грн.

Процентная ставка

400% процентов годовых

Срок кредита

56 дней

Реальная годовая процентная ставка

от 13 728% до 13 748%

Существенные характеристики услуги по предоставлению потребительского кредита

ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ "ЛЕГКИЙ"

Эта информация не является кредитным продуктом в понимании постановления правления НБУ от 05.10.2021 №100 и носит информационный характер. Полную информацию об общих условиях кредитования смотрите в Перечень разновидностей потребительских кредитов, персональные – в договоре.

 


ПОПЕРЕДЖЕННЯ
(застосовується для всіх різновидів споживчого кредиту)

 1. У випадку, якщо у позичальника (споживача) будуть існувати будь-які боргові зобов’язання за договором про споживчий кредит, і вони не будуть погашені (виконані) в останній день строку передбаченого договором про споживчий кредит або графіком платежів, виконання зобов’язань зі сплати платежів вважається простроченим позичальником і ТОВ «ФК «Кредіплюс» (надалі – кредитодавець, фінансова установа) має право самостійно або із залученням колекторської компанії розпочати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості, відступити права вимоги погашення боргу іншій фінансовій установі, ініціювати процедури стягнення заборгованості в примусовому порядку.
  За несвоєчасне повернення суми кредиту та/або сплати процентів за користування кредитом, позичальник зобов’язаний сплатити кредитодавцю пеню та/або штраф у розмірі, що визначений індивідуальною частиною кредитного договору.
  Якщо Позичальник не сплатив/не повністю сплатив періодичний платіж в день настання дати його належної сплати, визначеної Графіком платежів, а також протягом 5 календарних днів після настання дати платежу, то на 6-й день від дати неналежної сплати Позичальник, якщо тільки він не звільнений від обов’язку сплачувати неустойку, згідно чинного законодавства, зобов’язаний сплатити на користь Кредитодавця штраф у розмірі від 50 до 300 грн. а в подальшому починаючи з 7-го дня пеню за кожний календарний день прострочення в розмірі, що не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

  Сукупна сума неустойки (штрафу та пені) не може перевищувати 50% від загальної суми кредиту, крім мікрокредиту для якого сукупна сума неустойки (штрафу, пені) не може перевищувати розміру подвійної суми, одержаної позичальником за договором про споживчий кредит.

 2. Порушення позичальником (споживачем) виконання зобов'язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі.

 3. Фінансовій установі (ТОВ «ФК «Кредіплюс») забороняється вимагати від позичальника (споживача) придбання будь-яких товарів чи послуг від ТОВ «ФК «Кредіплюс» або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання споживчого кредиту.

 4. Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах позичальник (споживач) має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.

 5. Фінансова установа (ТОВ «ФК «Кредіплюс») має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін.

 6. Споживач може відмовитися від отримання рекламних матеріалів кредитодавця засобами дистанційних каналів комунікації, зокрема зателефонувавши за тел.: 0-800-753-000

 7. Можливі витрати на сплату позичальником (споживачем) платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного позичальником (споживачем) способу сплати.

 8. Ініціювання позичальником (споживачем) продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов'язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит здійснюється без змін умов попередньо укладеного договору в бік погіршення для споживача (пролонгація не передбачається).

Написать
в компанию
Напишите нам, будем рады ответить на любые ваши вопросы

отмена
закрыть
FinX
Ваши мечты – наши деньги!

Выберите нужную сумму

Количество платежей

Платеж по кредиту

грн

Плата за кредит*

Реальная процентная ставка 168% рассчитана из предположения, что заемщик своевременно и в полном объеме выполнит условия кредитного договора

грн
К оплате
грн
Дата возврата
Этот виджет не кредитный калькулятор в понимании постановления правления НБУ от 05.10.2021 №100 и отражает условия кредитных продуктов Микрокредит и Потребительский. Полную информацию об общих условиях кредитования смотри здесь , персональные - в договоре.

Мы отправили на Ваш телефон смс с кодом подтверждения заявки

Спасибо за отправку заявки!

Мы рассмотрим её как можно быстрее и свяжемся с вами

закрыть
Извините, мы не можем выдать Вам кредит

Попробуйте обратиться позже.

закрыть